Verlof in roerige tijden

Verlof in roerige tijden

vrijdag 27 maart 2015, door: Heidi van Otten

De fractievoorzitter van GroenLinks Baarn gaat met zwangerschapsverlof. Hieronder geeft zij een terugblik op een roerig jaar.

Precies een jaar geleden werd in Baarn de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Toevalligerwijs valt deze 'verjaardag' exact samen met de start van mijn zwangerschapsverlof. Een mooi moment om terug te blikken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Tenminste, dat dacht ik een maand geleden, voordat de bestuurscrisis in de Baarnse politiek losbrak.

Crisis


Het valt me zwaar om in deze crisistijd afscheid te moeten nemen van de raad, ook al is het maar tijdelijk. Natuurlijk heb ik er alle vertrouwen in dat mijn fractie het GroenLinks-gedachtegoed op een uitstekende wijze zal vertolken in de raad. Maar het bestuurlijke vacuüm waarin we ons bevinden wakkert een zeker verantwoordelijkheidsgevoel in mij aan, waar ik niet omheen kan. Als gekozen volksvertegenwoordiger voel ik me verantwoordelijk voor het welbevinden van de mensen in Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. Deze bestuurscrisis, waar al zo veel over is gezegd, schaadt het vertrouwen van de inwoners in de politiek. En dat raakt me. Dat doet pijn.

Zorgen


De laatste weken word ik op straat regelmatig aangesproken door Baarnaars die het erg spijtig vinden dat de huidige coalitie uiteen is gevallen. Net nu de eerste concrete resultaten van het nieuwe beleid zichtbaar worden, lijkt het erop dat alle huidige wethouders hun plek moeten opgeven. Naast vertraging zal dit op een aantal dossiers waarschijnlijk ook een koerswijziging tot gevolg hebben.

Hoewel ik niet te veel op de zaken vooruit wil lopen, maak ik mij wel zorgen over de consequenties van een eventuele wisseling van bestuurders op dit moment. Belangrijke dossiers bevinden zich in een afrondende fase en zullen als gevolg van deze crisis ernstige vertraging oplopen.

Nestelen


Desondanks ga ik me de komende periode met hele andere zaken bezighouden. Ik wil eindelijk wel eens toegeven aan mijn nesteldrang. Ik ga, zoals bijna alle aanstaande moeders, vele onnodige, maar oh zo schattige spulletjes kopen, rompertjes strijken en het huis drie keer van onder tot boven poetsen. En ik hoop dat ik, als de kleine er eind april eindelijk is, ontzettend kan gaan genieten van mijn heerlijke gezinnetje, nog meer dan ik nu al doe.

Terugblik


Toch wil ik vandaag ook even terugblikken op het afgelopen jaar.

Na een fantastische verkiezingsuitslag in maart 2014 kon GroenLinks Baarn voor het eerst in haar geschiedenis deelnemen aan het college. Dat was een verrassing en we moesten allemaal even schakelen. En vervolgens moesten we hard aan het werk. Bij de keuze voor een wethouderskandidaat hebben we vooral gekeken naar betrokkenheid en competenties, en niet zozeer naar verdiensten. Dat bleek een goede zet. Waar anderen worstelden met hun wethouderschap, bleek Margreet als een vis in het water in haar nieuwe rol. Ik ben dan ook ontzettend trots dat wij als partij deze kwaliteiten in huis hebben.

Nieuwe Energie voor Baarn


De titel van het coalitieakkoord van de BOP, D66, GroenLinks en PvdA luidt: 'Nieuwe Energie voor Baarn'. Dit is wat ons betreft geen loze belofte gebleken. Er is hard gewerkt aan een cultuurverandering binnen de gemeente, waarbij inwoners meer en anders worden betrokken bij besluitvorming. Zo zijn er bijvoorbeeld laagdrempelige informatieavonden geweest over de veranderingen in de zorg en over de wateroverlast afgelopen zomer. Dergelijke processen vragen echter om een lange adem. Een cultuurverandering is niet van de ene op de andere dag zichtbaar.

Maar wie weet waar hij moet kijken, ziet wel degelijk dat er belangrijke stappen zijn gezet. Bij de ambtelijke organisatie groeit het besef dat bewoners geen lastige burgers zijn, maar partners in het opstellen en uitvoeren van beleid.

‘Nieuwe Energie’ gaat ook over de wijze waarop raad en college met elkaar samenwerken, ieder in zijn eigen rol. Niet het college bepaalt, maar de raad. De voorstellen van het college laten steeds meer ruimte aan de raad om eigen accenten te kunnen leggen. Zo heeft de gekozen volksvertegenwoordiger meer invloed.

Successen


Ook inhoudelijk is er in een aantal dossiers veel werk verzet. Zo is er voor de periode 2015-2018 een 'Actieplan Klimaat' vastgesteld. Na jarenlang steggelen is er eindelijk een zorgvuldig vervangingsplan gemaakt en aangenomen voor de populieren langs de randwegen. Er ligt ook een kant-en-klaar grondstoffenplan waardoor we ons afval in Baarn makkelijker kunnen scheiden. De decentralisaties in de zorg zijn, zoals het er nu naar uitziet, zonder grote problemen verlopen. Dankzij dit college van BOP, D66, GroenLinks en PvdA kunnen we een nieuwe start maken met de exploitatie van de Wintertuin. En tot slot zijn de eerste stappen gezet in een plan voor het opknappen van het centrum.

Dat is niet niks voor krap een jaar.

In de raad heeft de GroenLinks fractie, samen met andere fracties uit zowel de coalitie als oppositie, ook een aantal onderwerpen op de agenda gezet. Dit zijn o.a. het beperken van vuurwerkoverlast, duurzaam bouwen, parkeren in het centrum, zelfbeheer door burgers van de openbare ruimte en een centrale accommodatie voor Stichting Welzijn Baarn, de bibliotheek en andere voorzieningen.

Trots


Nu ik het allemaal op een rijtje zie, besef ik dat ik ontzettend trots ben op GroenLinks en dat ik de komende jaren graag op dezelfde wijze verder zou willen gaan. Die kans is niet zo groot. Het is heel goed mogelijk dat GroenLinks opnieuw in de oppositie terechtkomt. Dat verandert niets aan onze doelstellingen en idealen, we zullen dan gewoon opnieuw moeten bekijken hoe we onze speerpunten zo goed mogelijk kunnen verwezenlijken. Deze zoektocht naar een nieuwe rol in de politiek en de Baarnse samenleving zal de komende maanden plaatsvinden.

Juist dat maakt het voor mij moeilijk om op dit moment afstand te nemen van de politiek. Als ik in september terugkeer in de raad zal het politieke landschap hoe dan ook veranderd zijn. Ik hoop dat ik mij dan weer net zo thuis voel in de Baarnse politiek als tot voor kort het geval was.

Verlof


En dan is het moment nu echt aangebroken. Ik ben nu officieel met zwangerschapsverlof. Als alles goed gaat, verschijnt er eind april een mooie babyfoto op deze site. Ik kan niet wachten tot ik mijn kleine uk eindelijk kan gaan vertroetelen en ik ben heel benieuwd hoe onze dochter van twee gaat zijn in haar nieuwe rol als grote zus.

Tot slot ik wens mijn vervangster Nona Salakory een hele goede tijd toe in de gemeenteraad van Baarn. Ik weet zeker dat zij samen met Allal en Jeroen onze partij met verve zal vertegenwoordigen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn