Vervolg Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers

Vervolg Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers

donderdag 6 augustus 2015, door: Nona Salakory

Naar aanleiding van het stuk ‘Huishoudelijke Hulp Toeslag aan overbelaste mantelzorgers van 6 juli 2015 op de website van GroenLinks Baarn, kregen wij de uitnodiging van wethouder André van Roshum om hem onze resterende vragen mondeling te komen stellen.

Baarn heeft € 115.341,- i.p.v. € 15,000,- gekregen van het Rijk voor 2015 en ook voor 2016. Het is bedoeld als tijdelijke regeling om de werkgelegenheid in de Thuiszorg te behouden. Deze regeling is gestart in juli.

Deze toeslag HHT is bedoeld voor mantelzorgers die in meer of mindere mate overbelast zijn. Welke moverende reden(en) heeft het College doen besluiten om het HHT voor alle mantelzorgers te gebruiken?
Het College vindt het lastig om criteria te stellen voor wie wel en voor wie niet in aanmerking komt voor deze maatregel. Het gaat eenvoudig om alle mantelzorgers.

Is er verder nagedacht over het actualiseren van de verouderde lijst van mantelzorgers?
Suggestie van GroenLinks Baarn is bijvoorbeeld dat de Mantelzorgconsulent de rouwkaarten bij zorginstellingen bijhoudt, zodat afgeturfd kan worden welke mantelzorger niet meer dienstbaar is. De mantelzorgers buiten de zorginstellingen kunnen via Burgerzaken worden bijgehouden.
De wethouder vult aan met: het Lokaal Team en het Loket Wonen, Zorg en Welzijn die de mantelzorgers kunnen bijhouden.

Bij GroenLinks Baarn zijn een paar mantelzorgers steeds weer benaderd, ook al hebben ze aangegeven dat ze geen mantelzorgers meer zijn. De wethouder vindt dat in principe mantelzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor afmelding. Uiteraard kan er via het Loket, Lokaal Team of hoe dan ook een melding binnenkomen. Die wordt dan doorgegeven aan de Mantelzorgconsulent.

Hoe komt de HHT bij de juiste mantelzorger?
Er komt nog een keer een werving aan voor aanmelding als mantelzorger die gebruik wil maken van de HHT. Daarnaast moet het bekend gemaakt worden via de gangbare wegen in de gemeente zoals SWB (Stichting Welzijn Baarn), folders, zorgtijdschriften, de zorgkrant, RTV Baarn en op de website www.baarn.nl
Suggestie van GroenLinks Baarn is om het op de website van alle politieke partijen op te nemen met de verwijzing naar die van de gemeente.

Bedoelt wethouder van Roshum met het uitputtingsbeleid echt OP=OP ?
Moet je er voor zorgen om bij de eersten te zijn voor deze toelage HHT voor overbelaste mantelzorgers? Is er nog een vangnet voor de meest schrijnende gevallen die te laat zijn voor de aanvragen?
Eigenlijk moeten we het eind van dit jaar afwachten, aldus de wethouder. Dan kunnen we overzien hoeveel zichtbare mantelzorgers er zijn en hoeveel budget we te kort komen of overhouden. De wethouder zoekt nog uit wat met het eventueel "overschot" gedaan mag worden.

Mag de mantelzorger deze toelage HHT omzetten naar iets anders wat voor haar of hem meer aanspreekt? Bijvoorbeeld een keer naar de kapper, film of sauna.
Nee, lacht de wethouder, laten we het maar Huishoudelijk houden. Anders krijgen we moeilijkheden met de verstrekker van de Toeslag. De mantelzorger die voor deze Toelage in aanmerking komt mag zelf bepalen of het voor de mantelzorger gebruikt wordt of voor degene die de mantelzorg krijgt.

Op 09-09-2015 staat de HHT o.a. geagendeerd op de raadsvergadering Debat in de Raad.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn