Voltallige gemeenteraad in de bres voor David en Daniël

Voltallige gemeenteraad in de bres voor David en Daniël

woensdag 13 april 2016, door: Alma Nijmeijer

Vandaag ondertekenden alle fractievoorzitters van de Baarnse gemeenteraad op initiatief van GroenLinks de brief waarin (nogmaals) een beroep wordt gedaan op staatssecretaris Dijkhoff. Steeds meer mensen trekken zich het lot van de twee jonge Baarnaars (10 en 11 jaar) aan.

In de lokale, regionale en sociale media groeit de aandacht en steun voor het gezin dat dreigt te worden uitgezet naar Rusland. Volgende week worden Kamervragen gesteld. Het is niet voor te stellen wat voor ’n toekomst deze jongens in Rusland zou wachten en wat zij hier moeten achterlaten. In de brief van de gemeenteraad wijst deze de staatssecretaris ondermeer op de plicht van de overheid een veilige en stabiele omgeving te creëren voor kinderen, waarin zij ongestoord kunnen opgroeien en een opleiding kunnen volgen.

De groep die het gezin al jaren steunt bij het doorlopen van de verschillende procedures organiseert woensdag 20 april vanaf 12.30 uur een manifestatie op de Brink in Baarn.


Hooggeachte heer Dijkhoff,

Recent hebben wij vernomen dat de Baarnse kinderen David (11) en Daniël (10) Mytnik niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in het kader van het kinderpardon en samen met hun ouders zullen worden uitgezet. Dit bericht heeft veel losgemaakt in de Baarnse samenleving. Ook de media, zowel lokaal als landelijk, hebben hier de afgelopen dagen aandacht aan besteed. Via deze brief wil de gemeenteraad van Baarn u vragen gebruik te maken van uw discretionaire bevoegdheid en het verblijf voor deze kinderen alsnog toe te staan. Dit verzoek lichten wij graag toe.

David en Daniël zijn in Nederland geboren en in Baarn opgegroeid. Zij gaan in Baarn naar school, naar de voetbalclub en de scouting. Ze zijn volledig geworteld in de Baarnse samenleving. Het bericht rondom de mogelijke uitzetting kwam dan ook hard aan. In de eerste plaats voor het gezin, maar ook voor de klasgenootjes, vrienden en andere bekenden van de broertjes.

Al langere tijd is een groep mensen rondom het gezin actief om te zoeken naar mogelijkheden om de jongens in Baarn te houden. Onze burgemeester heeft  op 26 oktober 2015 een verzoek bij u ingediend om gebruik te maken van uw discretionaire bevoegdheid. Dit verzoek is afgewezen. Met deze brief vraagt de voltallige gemeenteraad van Baarn u om dit besluit te heroverwegen.

Het gezin Mytnik leeft al jaren in onzekerheid. Het feit dat de broers, die nu 10 en 11 jaar oud zijn, in Nederland zijn geboren en nog steeds geen verblijfsvergunning hebben, geeft al aan dat het een lang traject is wat het gezin heeft afgelegd. De overheid zou een veilige en stabiele omgeving moeten creëren voor kinderen zoals David en Daniël, waar deze kinderen ongestoord kunnen opgroeien en een opleiding kunnen volgen. Wij vragen u dan ook om extra aandacht te hebben voor de duur van de procedures rondom asielaanvraag en specifiek de procedures rondom het kinderpardon. Dergelijke procedures hebben een grote invloed op het welbevinden van de kinderen die het betreft.

De Baarnse samenleving schaart zich in groten getale achter de broertjes Mytnik. Ze maken onderdeel uit van deze samenleving. Veel Baarnaars accepteren niet dat deze jongens na zo’n lange tijd worden uitgezet. Dit kan en mag niet, vinden zij. Als volksvertegenwoordigers willen wij deze oproep kracht bij zetten middels deze brief. U kunt er persoonlijk voor zorgen dat deze kinderen niet gestraft worden voor de keuzes die hun ouders destijds hebben gemaakt. Ook kan het de kinderen niet aangerekend worden dat de procedures zo’n lange tijd in beslag hebben genomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongens thuis horen in onze gemeenschap en doen daarom een beroep op u: laat David en Daniël bij ons in Baarn blijven.


Hoogachtend,
de gemeenteraad van Baarn,

namens de fractie van de VVD    
mevr. S.H.B. Oortman Gerlings - Van Hal, fractievoorzitter   

namens de fractie van D66
dhr. J.M. Jonkers, fractievoorzitter

namens de fractie van het CDA      
dhr. H.J. van Hardeveld, fractievoorzitter    

namens de fractie van GroenLinks
mevr. H.H. van Otten, fractievoorzitter

namens de fractie van de PvdA     
dhr. M. Eijbaard, fractievoorzitter    

namens de fractie van de BOP
mevr. M.J. Stam, fractievoorzitter

namens de fractie van Nu Baarn     
dhr. C.L. de Zwart, fractievoorzitter     

namens de fractie van de LTS
dhr. M. Snyders, fractievoorzitter

namens de fractie van de ChristenUnie-SGP
dhr. R.M. Bruins, fractievoorzitter

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn