Vuile baggerspecie moet na broedseizoen weg uit depot

Vuile baggerspecie moet na broedseizoen weg uit depot

maandag 2 mei 2016, door: Jeroen Bosman

Op 9 maart jl. stelde onze fractie vragen over de gang van zaken rond het baggerdepot Eempolder. In dat depot, gelegen in een beschermd broedgebied, ligt verontreinigde baggerspecie uit de Eem die daar nooit had mogen worden opgeslagen.
We vroegen ons af waarom de gemeente Baarn hiervoor een vergunning heeft afgegeven en wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State dat dat ten onrechte is gebeurd.
Inmiddels heeft het college geantwoord. Maar die antwoorden hebben voorlopig alleen maar nieuwe vragen opgeroepen.

Het baggerdepot ligt ongeveer een kilometer van de Eem. Als het direct aan de Eem had gelegen, had er misschien meer met de baggerspecie gemogen dan nu. Het lijkt erop dat het college het begrip 'aan de watergang gelegen' nogal ruim heeft geïnterpreteerd. Te ruim, volgens de Raad van State. Het college zegt in haar beantwoording dat de wetgever van plan was het begrip te verruimen en heeft daarop bij het afgeven van de vergunning alvast voorgesorteerd. Waarom is dat risico genomen?

In het baggerdepot liggen zeven zogenaamde 'deelpartijen' en vijf daarvan zijn zó zwaar verontreinigd, dat ze absoluut niet mogen worden verspreid. Of dat wel had gemogen als het baggerdepot aan de Eem had gelegen? Volgens wethouder Baerends is dat nog niet duidelijk.

Het wachten is nu op het einde van het broedseizoen. Voor sommige vogels eindigt dat op 15 juni, voor andere pas in juli. Pas in de zomer zal de uitbater van het baggerdepot, Geologistiek B.V., het baggerdepot moeten leeghalen. Daarvoor moet het bedrijf zelf een plan van aanpak opstellen. De eerste versie van dat plan is afgekeurd. Dat geeft ons niet erg veel vertrouwen.

En dan is het maar te hopen dat de verontreinigingen ondertussen niet in de bodem en de aangrenzende watergangen terecht komen. Omdat het gaat om een beschermd gebied, is dat extra belangrijk. Om de verspreiding van de verontreiniging in de gaten te houden, zijn peilbuizen geplaatst. Volgens wethouder Baerends zijn de eerste resultaten geruststellend, maar of dat zo blijft? We zullen het moeten afwachten.

Intussen is de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) eindelijk gaan handhaven. En dat is maar goed ook, want begin april was er ineens een loonbedrijf uit Heerhugowaard bezig om de baggerspecie met een graafmachine af te vlakken. Dat mag niet: roeren in verontreinigde grond is verboden. En niet zonder reden. Om te beginnen verspreid je daarmee de verontreinigingen en kun je grond besmetten die nu nog schoon is. Verder kan het ertoe leiden dat meer en minder verontreinigde baggerspecie zodanig worden vermengd dat de vervuiling bij nieuwe testen niet meer in deze mate worden teruggevonden. Dat is een overtreding van de Wet Economische Delicten.
En ten slotte stel je een medewerker van een bedrijf dat niet is gespecialiseerd in werken in verontreinigde grond bloot aan gevaarlijke stoffen.

Al met al genoeg reden om dit dossier nauwgezet te blijven volgen. De fractie van GroenLinks Baarn blijft er bovenop zitten.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn