Woningbouw op de Noordschil: een norm is een norm

Woningbouw op de Noordschil: een norm is een norm

maandag 2 oktober 2017, door: Jeroen Bosman

Er komen verkiezingen aan. Dat is duidelijk te merken in de discussie over woningbouw op de Noordschil. Partijen doen hun uiterste best om te laten zien dat de kiezer op hen kan rekenen. Door veel nieuwe woningen in het vooruitzicht te stellen. Of door die koste wat het kost tegen te houden.

Het verhaal is bekend. De Noordschil ligt langs een autosnelweg, de A1. Daar raast dag en nacht met een snelheid van 130 kilometer per uur verkeer overheen. Dat leidt tot uitstoot van fijnstof (uit uitlaatgassen en bandenslijpsel) en geluid.

Het college heeft door onderzoeksbureau RoyalHaskoningDHV laten onderzoeken of in het plangebied wordt voldaan aan de normen die de Wereldgezondheidsraad (WHO) stelt voor een gezonde woonomgeving. De resultaten zijn glashelder: op dit moment absoluut niet.

Wat betreft fijnstof stelt het bureau dat nu in meer dan de helft van Nederland - waaronder de gemeente Baarn - sowieso niet aan de WHO-norm wordt voldaan. Het is dan ook de hoogste tijd dat de Nederlandse staat meer gaat doen tegen luchtvervuiling, zoals Milieudefensie onlangs via de rechter heeft afgedwongen. Maar dat terzijde.
Royal HaskoningDHV stelt dat de achtergrondconcentratie aan fijnstof zó hoog is, dat de A1 maar voor een paar procent bijdraagt aan het gehalte fijnstof in de lucht. "Als het dan toch mis is, maken die paar procent ook niet meer uit", lijkt de redenatie van sommige partijen. Een vreemde redenering. Want waar ligt dan de grens?
En dan hebben we het er nog niet eens over dat de concentraties aan roet en ultrafijnstof niet in het onderzoek is meegenomen. En juist die liggen in de buurt van autosnelwegen hoog.
Samengevat: als het gaat om fijnstof is gezond en prettig wonen op de Noordschil momenteel een utopie.

Dan geluid. Voor een goede nachtrust mag dat over een nacht gemeten gemiddeld niet boven 40 decibel uitkomen. Dat gaat nergens in het plangebied lukken, welke aanvullende maatregelen je ook treft.
Als je de grens oprekt tot 55 decibel, is er wat meer mogelijk. Hoge geluidsschermen en woningisolatie kunnen dan soelaas bieden, zij het maar voor een deel van het gebied.
GroenLinks vindt het oprekken van de grens tot 55 decibel echter niet aanvaardbaar. Dan wordt weliswaar voldaan aan de Wet geluidhinder, maar nog steeds niet aan de WHO-norm. En die was uitgangspunt, omdat we met zijn allen vinden dat mensen gezond en prettig moeten kunnen wonen.

Waarom dan toch nader onderzoek? Omdat we niet lichtzinnig een grote woningbouwlocatie willen afschrijven. We hebben de komende tijd nou eenmaal een flink aantal nieuwe woningen nodig. Als het door een combinatie van voortvarend milieubeleid, technologische ontwikkelingen en onorthodoxe maatregelen op den duur toch zou kunnen lukken om te voldoen aan de WHO-normen voor fijnstof en geluid, is woningbouw op de Noordschil voor ons bespreekbaar. Nader onderzoek moet aantonen of dat realistisch is.

Op dit moment lijkt het erop dat het zover niet gaat komen. Voldoen aan de WHO-normen is ver weg. En met voldoen aan de WHO-normen bedoelen wij ook écht 'voldoen'. Niet 'benaderen', zoals de wethouder suggereert. Een norm is een norm. Je voldoet of je voldoet niet. Punt uit.

En dan nog iets. W+F Investments, de projectontwikkelaar met grondposities op de Noordschil, heeft ingestemd met het onderzoek. Als de resultaten van dat onderzoek vervolgens ondubbelzinnig aantonen dat niet aan de WHO-normen wordt voldaan en dat dat ook niet in het verschiet ligt, kan de overeenkomst met W+F Investments worden opengebroken. Een eventueel besluit om op basis van gedegen onderzoeksresultaten niet te bouwen geeft de gemeente een solide onderhandelingspositie. En dat gaat Baarn een hoop geld schelen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn