Diversiteit & emancipatie


GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons allemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

Baarn is een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

De gemeente luistert naar inwoners en praat met hen. Het is belangrijk dat we weten wat er speelt in de gemeente. Ook, of misschien wel juist, bij groepen die er traditioneel andere zienswijzen op na houden. Daarom overleggen we met organisaties en gaan we in gesprek met individuele inwoners. We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving.

De werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse achtergrond is hoger dan bij hun leeftijdgenoten met twee westerse ouders. Dat verschil wordt niet verklaard door opleidingsniveau. De gemeente moet samen met werkgevers experimenteren met mogelijke oplossingen voor discriminatie op de arbeidsmarkt, zoals naamloos solliciteren. Ook nemen we in overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn